Dôvera

a individuálny

prístup

Potrebujete podnikateľský úver a neviete ho získať?
Nemáte chuť strácať čas a energiu vo vyjednávaní s bankou? Prenechajte vybavenie úveru na profesionála. Klientom ponúkam Dôveru a individuálny prístup.

 

AKO TO FUNGUJE

Dôvera

a individuálny

prístup

Potrebujete podnikateľský úver a neviete ho získať?
Nemáte chuť strácať čas a energiu vo vyjednávaní s bankou? Prenechajte vybavenie úveru na profesionála. Klientom ponúkam Dôveru a individuálny prístup.

 

AKO TO FUNGUJE

O MNE 

RODINA  |  BIZNIS  |  FUTBAL

Od malička mám rád futbal. Nakoľko mi nebolo dopriate stať sa dobrým futbalistom, stal som sa rozhodcom. Už ako 18 ročný som sa musel naučiť rýchlo rozhodovať, zvládať stresy, krotiť emócie a vybudovať si Dôveru. Nejako mi to zostalo.

Vyštudoval som Vysokú školu ekonomickú, fakultu podnikového manažmentu. Predurčovalo ma to robiť biznis. Zo začiatku som sa chcel stať klasickým zamestnancom. Prvých 10 rokov som pracoval v najväčšej korporátnej banke na Slovensku a venoval som sa podnikateľským úverom ako interný zamestnanec. Prešiel som rôznymi oddeleniami a aj manažérskymi pozíciami. Mal som stovky firemných klientov. Podpisoval som zmluvy na desiatky a až stovky miliónov eur. V mnohých prípadoch som bol pre klienta partner a kamarát. Mal som Dôveru. Ale stačilo.

V roku 2013 som začal podnikať a založil si firmu. Plním sny podnikateľom zrealizovať si svoje zámery  prostredníctvom podnikateľských úverov.

Milujem svoju rodinu, som ženatý a mám dve deti.

ÚVERY

Podnikateľom riadim celý úverový proces. Nastavujem štruktúru obchodu, komunikujem s účtovníčkou, asistujem pri vyplňovaní dotazníkov a žiadostí o financovanie, zúčastňujem sa rokovaní a pri vyjednávaní s bankou a doťahujem obchod do úspešného konca.

Viem ako bankár rozmýšľa a na čo sa sústredí. Idem do vopred úspešného obchodu.

Developerský úver

tieto úvery mám najradšej. Baví ma to byť pri zrode niečoho nového. Je to úver, ktorý šijem na mieru tak, aby bol schválený. Príprava podnikateľského zámeru je samozrejmosť. Do niektorých projektov viem vstúpiť aj ako spoluinvestor, čím zvýšim podiel vlastných zdrojov v projekte.

MÁM ZÁUJEM

Kontokorentný a investičný úver

úvery, ktoré vychádzajú z Vašej podnikateľskej histórie. Banky tieto úvery nastavujú na základe určitých premenných. Tu sa vyžaduje moja dôsledná predpríprava pred oslovením bankovej inštitúcie. Analýza účtovnej závierky spoločnosti a zodpovedanie si kľúčových účtovných položiek je nevyhnutnosť. Budem partnerom aj pre Vašu účtovníčku. Nastavíme to tak, aby to šlo.

MÁM ZÁUJEM

AKO TO FUNGUJE?

Jednoduchý a transparentný systém.

1. Oboznámite ma so svojou predstavou

Na prvom stretnutí mi poviete aký je Váš zámer a koľko finančných prostriedkov na to potrebujete.  V krátkosti mi predstavíte Vaše podnikanie.

2. Z analyzujem si Vašu finančnú bonitu

Do 24hod. od nášho stretnutia Vám na základe mojej analýzy a Vašej požiadavky predostriem úverový návrh s ponukou na moju odmenu.

3. Podpíšeme Zmluvu

Po akceptácii podmienok podpíšeme zmluvu. Moja odmena je štandardne vypočítaná ako percento z výšky schváleného financovania. Nepýtam peniaze dopredu.

4. Vy sa venujete svojmu biznisu a ja vybavujem

Celý úverový proces riešim s bankou sám.

5. Schválenie úveru

Výsledkom našej spolupráce je schválenie úveru. Poväčšine je to moment, kedy z našej spolupráci exitujem a pokračujete v komunikácii s bankou sami. V prípade, že by ste mali záujem, aby som Vás zastupoval aj počas celej platnosti úverovej zmluvy a dbal na to, aby ste dodržiavali plnenie zmluvy voči banke, tak vieme sa dohodnúť aj nad následnou formou spolupráce.

6. Kvalitná spolupráca s bankami

Po ukončení našej spolupráce Vám zostane kontakt s kvalitnými bankármi. Pracujem iba s profesionálmi, ktorých mám odskúšaných a mám na nich priaznivé spätné väzby aj od klientov.  

MOJA PRÁCA

Developerský úver

BLOG

Pobočkové úvery pre podnikateľov

Venujem sa hlavne korporátnym úverom. Čoraz viac klientov sa však na mňa obracia s požiadavkou o pomoc pri riešení pobočkových úverov. Získať podnikateľský úver na pobočke nie je tak ťažké, ak máte vynikajúce čísla, dostatočné zabezpečenie a nevadí Vám vyššia úroková...

Ako funguje firemná segmentácia v bankách?

Každá banka má stanovenú určitú segmentáciu firemných klientov. Rozdeľuje sa na mikro segment, SME segment, Middle market segment, large korporát. Rozdiel je určený hlavne obratom spoločnosti. Vo väčšine bánk sú pomyselnou hranicou medzi malým klientom a veľkým...