Plánovanie úverového financovania a príprava účtovnej závierky

od | Blog

Na začiatku roka si väčšina z nás dáva rôzne ciele a želania. Podnikatelia a majitelia spoločností sa okrem svojich súkromných cieľov pozerajú aj na to, ako bude vyzerať najbližšie obdobie v podnikaní. Majú množstvo plánov a biznisov, ktoré by chceli zrealizovať a posunúť sa ďalej. Na mnohé z nich však potrebujú financovanie.

Financovanie sa však odvíja od finančných výsledkov a preto netreba podceniť prichádzajúce obdobie podávania daňového priznania. Od ukončených výsledkov sa robí rating klienta na základe ktorého sa odvíja schválenie/neschválenie úveru a cena financovania.

Pred podaním daňového priznania majitelia firiem stoja pred veľkou výzvou. Na jednej strane síce plánujú získať nový úver, resp. udržať si už existujúce financovanie. Na strane druhej neplánujú platiť veľké dane a snažia sa optimalizovať. Zároveň si nerobia analýzu finančných ukazovateľov, na ktoré sa sústreďujú bankári pri schvaľovaní financovania.

Keď sa podá daňové priznanie a účtovná závierka je už neskoro. Nestačí sa poradiť so svojim účtovníkom a daňovým poradcom. Ich úloha je zväčša minimalizovať daňovú povinnosť a pozliepať to tak, aby to nejako sadlo.

V prípade, že má firma záujem o financovanie, zväčša tie výkazy musia vyzerať ináč. Jednoducho povedané, treba to poupratovať tak, aby to dávalo logiku a profesionalitu. Aby sa firma dokázala postaviť za každú účtovnú položku. Aby sa vyčistilo to, čo tam nemá čo robiť.

Na každý úver sa dá pripraviť. Plánovanie úverového financovania je preto veľmi dôležitou úlohou ešte pred podaním daňového priznania a účtovnej závierky. Každé financovanie vychádza z určitých finančných premenných. V prípade, že máte profesionálne uzavretú účtovnú závierku, tak o získanie financovania nemusíte mať obavu.

Toto je úloha finančného riaditeľa. Dokázať ukočírovať rozdielne záujmy majiteľa, účtovníka, daňového poradcu a bankára pri schvaľovaní účtovnej závierky. Nie každá firma si ho však môže dovoliť zaplatiť. Väčšinou je to na pleciach majiteľa spoločnosti.

Ak máte o takúto službu záujem, tak nás neváhajte kontaktovať cez www.podnikatelskeuvery.com.