AKO TO FUNGUJE?

Jednoduchý a transparentný systém, v ktorom sa budete rýchlo orientovať.

Jednoduchý a transparentný systém.

1. Oboznámite ma so svojou predstavou

Na prvom stretnutí mi poviete aký je Váš zámer a koľko finančných prostriedkov na to potrebujete.  V krátkosti mi predstavíte Vaše podnikanie.

2. Z analyzujem si Vašu finančnú bonitu

Do 24hod. od nášho stretnutia Vám na základe mojej analýzy a Vašej požiadavky predostriem úverový návrh s ponukou na moju odmenu.

3. Podpíšeme Zmluvu

Po akceptácii podmienok podpíšeme zmluvu. Moja odmena je štandardne vypočítaná ako percento z výšky schváleného financovania. Nepýtam peniaze dopredu.

4. Vy sa venujete svojmu biznisu a ja vybavujem.

Celý úverový proces riešim s bankou sám

5. Schválenie úveru

Výsledkom našej spolupráce je schválenie úveru. Poväčšine je to moment, kedy z našej spolupráci exitujem a pokračujete v komunikácii s bankou sami. V prípade, že by ste mali záujem, aby som Vás zastupoval aj počas celej platnosti úverovej zmluvy a dbal na to, aby ste dodržiavali plnenie zmluvy voči banke, tak vieme sa dohodnúť aj nad následnou formou spolupráce.

6. Kvalitná spolupráca s bankami

Po ukončení našej spolupráce Vám zostane kontakt s kvalitnými bankármi. Pracujem iba s profesionálmi, ktorých mám odskúšaných a mám na nich priaznivé spätné väzby aj od klientov.  

V prípade záujmu ma kontaktujte

O aký typ úveru máte záujem?

10 + 4 =