ÚVERY

DEVELOPERSKÉ, KONTOKORENTNÉ A INVESTIČNÉ

Podnikateľom riadime celý úverový proces. Nastavujeme štruktúru obchodu, komunikujeme s účtovníčkou, asistujeme pri vyplňovaní dotazníkov a žiadostí o financovanie, zúčastňujeme sa rokovaní pri vyjednávaní s bankou a doťahujeme obchod do úspešného konca.

Vieme ako bankár rozmýšľa a na čo sa sústredí. Ideme do vopred úspešného obchodu.

Developerský úver

tieto úvery máme najradšej. Baví nás to byť pri zrode niečoho nového. Je to úver, ktorý šijeme na mieru tak, aby bol schválený. Príprava podnikateľského zámeru je samozrejmosť. Do niektorých projektov vieme vstúpiť aj ako spoluinvestor, čím zvýšime podiel vlastných zdrojov v projekte.

MÁM ZÁUJEM

Kontokorentný a investičný úver

úvery, ktoré vychádzajú z Vašej podnikateľskej histórie. Banky tieto úvery nastavujú na základe určitých premenných. Tu sa vyžaduje naša dôsledná predpríprava pred oslovením bankovej inštitúcie. Analýza účtovnej závierky spoločnosti a zodpovedanie si kľúčových účtovných položiek je nevyhnutnosť. Budeme partnerom aj pre Vašu účtovníčku. Nastavíme to tak, aby to šlo.

MÁM ZÁUJEM