ÚVERY

DEVELOPERSKÉ, KONTOKORENTNÉ A INVESTIČNÉ

Podnikateľom riadim celý úverový proces. Nastavujem štruktúru obchodu, komunikujem s účtovníčkou, asistujem pri vyplňovaní dotazníkov a žiadostí o financovanie, zúčastňujem sa rokovaní a pri vyjednávaní s bankou a doťahujem obchod do úspešného konca.

Viem ako bankár rozmýšľa a na čo sa sústredí. Idem do vopred úspešného obchodu.

Developerský úver

tieto úvery mám najradšej. Baví ma to byť pri zrode niečoho nového. Je to úver, ktorý šijem na mieru tak, aby bol schválený. Príprava podnikateľského zámeru je samozrejmosť. Do niektorých projektov viem vstúpiť aj ako spoluinvestor, čím zvýšim podiel vlastných zdrojov v projekte.

MÁM ZÁUJEM

Kontokorentný a investičný úver

úvery, ktoré vychádzajú z Vašej podnikateľskej histórie. Banky tieto úvery nastavujú na základe určitých premenných. Tu sa vyžaduje moja dôsledná predpríprava pred oslovením bankovej inštitúcie. Analýza účtovnej závierky spoločnosti a zodpovedanie si kľúčových účtovných položiek je nevyhnutnosť. Budem partnerom aj pre Vašu účtovníčku. Nastavíme to tak, aby to šlo.

MÁM ZÁUJEM