Vedeli ste, že väčšina firiem nie je spokojná s kvalitou bankových služieb?

od | Blog

V týždenníku Trend číslo 34/2019 nás zaujal prieskum názorov predstaviteľov slovenských firiem a to vlastníkov, konateľov a finančných riaditeľov. Keďže na slovenskom bankovom trhu panuje príliš široká konkurencia, tak otázka znela „Pociťujete to na lepšej kvalite služieb „?

Do prieskumu sa zapojilo 87 respondentov a až 52% z nich odpovedalo, že ROZHODNE, resp. SKÓR NIE. Odpoveď neviem/nevyjadrujem sa dalo 9%. Medzi odpoveďami ROZHODNE, resp. SKÓR ÁNO boli zaradení aj zástupcovia bankových inštitúcií, ktorí svojou odpoveďou neprekvapili. Nebyť ich odpovedí, tak by výsledky boli pre nich ešte viac nepriaznivejšie.

Z konkrétnych odpovedí vyberáme: „ Zásadne nie. Na oko to možno tak vyzerá, ale flexibilita, individuálny prístup sa kompletne vytratili. V ponuke je podpriemerný štandard, bez pridanej hodnoty za vysoký poplatok. Mediálny obraz naráža na tvrdé vytriezvenie skutočnosťou, kedy klient naozaj niečo potrebuje „, alebo „ Pociťujeme skôr nedostatok kvalifikovaného personálu a s tým spojené zhoršenie kvality služieb „ alebo „niekedy mám skôr pocit, že nám namiesto služieb robia láskavosti…o troj a viacnásobnom zabezpečovaní úverov ani nehovoriac „ alebo „ pre banku nikdy nie ste partner, ale len dlžník“.

Z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, že firemné bankovníctvo je v bankách na Slovensku veľmi rozdielne. Rozdiel je v kvalite pracovníkov, dĺžke spracovania úverového procesu a firemnej kultúre. S každou bankou vo firemnom segmente máme skúsenosť a viacnásobnú. Všade sme si už vytvoril vzťahy s konkrétnymi ľuďmi, ktorí sú šikovní a profesionáli. Radi by sme preto zmenil Váš pohľad na banku. Vyskúšajte naše služby.