Niečo pre developerov a k financovaniu developerských projektov

od | Blog

Developerské úvery sú jednoducho povedané také úvery, ktorými developer financuje svoj investičný zámer. Ide poväčšine o výstavbu bytových domov, polyfunkcií, kancelárskych a administratívnych priestorov alebo viacerých rodinných domov. Takéto úvery sa v bankách riešia cez oddelenie projektového financovania. Oddelenia sú situované v centrále bánk v Bratislave. V tomto oddelení pracujú špecializovaní pracovníci, ktorí majú svoje plány zamerané na objemy úverov a ziskovosť. Keďže už niekoľko rokov je na Slovensku stavebný boom, tak plány v týchto oddeleniach sa plnia veľmi rýchlo. Stačí urobiť jeden – dva z väčších obchodov nejakej finančnej skupine a ročný plán obchodníka je splnený. Je logické, že sa títo zamestnanci venujú väčším úverom, aby proste rýchlejšie splnili svoje plány.

Menšie obchody idú na bok a sa odsúvajú. Ak sú nie dobre pripravené, tak sú rýchlo zamietnuté. Stačí menší neštandard a odpoveď zo strany banky „nevieme to urobiť“, ste už počuli asi veľa krát.

Množstvo menších developerov preto naráža na znížený záujem až nezáujem zo strany bankových pracovníkov. Z mojich skúseností sú to úvery do 1-1,5 mil. Eur. Ak je obchod zle pripravený a developer nedokáže profesionálne reagovať na množstvo otázok, tak je úver relatívne rýchlo zamietnutý. Bankár sa tomu nebude venovať. Je to pre neho iba strata času.

Sú aj takí bankári, ktorí Vám nepovedia, že to nechcú robiť. Ale budú Vás naháňať na doplnenie stále ďalších a ďalších podkladov. Aby ste to vzdali sami. Alebo Vám dajú takú indikatívnu ponuku, ktorá je predražená a za podmienok, ktoré sú pre klienta neakceptovateľné. Bankár len skúša, či to zoberiete. Počíta s tým, že to odmietnete. Ak nie, tak mu zvýšite iba ego, že aký deal to urobil.

Avšak všetko je možné. Presne takýmto developerom pomáhame zrealizovať ich zámery. Za podmienok, ktoré sú vyjednané vyvážene na obe strany. Aj keď Vám bol úver zamietnutý, aj to dokážeme zvrátiť. Dokonca vieme schváliť aj neštandardnejšie podmienky ako napr.: menší podiel vlastných zdrojov alebo nižší počet zazmluvneného predpredaja pred čerpaním úveru.

Vieme ako to treba urobiť. V prípade záujmu o schválenie developerského úveru nás prosím kontaktujte. V cene je aj podnikateľský zámer, ktorý si rád bankár prečíta. Ak máte záujem si pozrieť zopár našich zrealizovaných obchodov, tak ich nájdete v časti referencie.