O MNE 

RODINA  |  BIZNIS  |  FUTBAL

Od malička mám rád futbal. Nakoľko mi nebolo dopriate stať sa dobrým futbalistom, stal som sa rozhodcom. Už ako 18 ročný som sa musel naučiť rýchlo rozhodovať, zvládať stresy, krotiť emócie a vybudovať si Dôveru. Nejako mi to zostalo.

MARIÁN CHMELO

RODINA  |  BIZNIS  |  FUTBAL

Vyštudoval som Vysokú školu ekonomickú, fakultu podnikového manažmentu. Predurčovalo ma to robiť biznis. Zo začiatku som sa chcel stať klasickým zamestnancom. Prvých 10 rokov som pracoval v najväčšej korporátnej banke na Slovensku a venoval som sa podnikateľským úverom ako interný zamestnanec. Prešiel som rôznymi oddeleniami a aj manažérskymi pozíciami. Mal som stovky firemných klientov. Podpisoval som zmluvy na desiatky a až stovky miliónov eur. V mnohých prípadoch som bol pre klienta partner a kamarát. Mal som Dôveru. Ale stačilo.

V roku 2013 som začal podnikať a založil si firmu. Plním sny podnikateľom zrealizovať si svoje zámery  prostredníctvom podnikateľských úverov.

Milujem svoju rodinu, som ženatý a mám dve deti.